המשרד לענייני אסירים עכשיו חלק מאש"ף, כתחבולה של הרש"פ במטרה להימנע מ"לחץ בינלאומי" מהמדינות התורמות, בעקבות תשלום משכורות לאסירים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 03/09/2014

 
"בישיבתה שנערכה אתמול [02/09/2014], מינתה הממשלה את שר האסירים לשעבר עיסא קראקע לראש הרשות לענייני אסירים, וביטלה את מינויו של השר שוקי אלעיסה לתיק זה....
מינויו של קראקע לראש [הרשות] לענייני אסירים: הממשלה אישרה את ביטול החלטתה למנות את השר שוקי אלעיסה לפיקוח על המשרד לענייני אסירים ומשוחררים. זאת, על סמך הצו הנשיאותי שפורסם בעניין וקבע כי הוא יהפוך ממשרד הכפוף לממשלה הפלסטינית לרשות לאומית עליונה לענייני אסירים ומשוחררים, שכפופה לאש"ף ונתונה לפיקוחו ולפיקוחה של הנשיאות הפלסטינית. כמו כן, הצו קבע כי עיסא קראקע, השר לענייני אסירים ומשוחררים לשעבר, ימונה לראש רשות זו."

הערה: בראיון  לרדיו אג'יאל  (תחנת רדיו פלסטינית עצמאית) שר האסירים לשעבר עיסא קראקע אישר שהמשרד לענייני אסירים עבר לאחריות "הרשות לענייני אסירים" הכפופה לאש"פ, בנסיון להימנע מהלחצים שמופעלים על הרש"פ מצד המדינות התורמות, שמתנגדות להעברת כספיהן לאסירים.  לצפייה בריאיון לחץ כאן