ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים עיסא קראקע קורא למוסדות הממשלתיים לתת עדיפות לאסירים משוחררים במשרות פנויות
אל-חיאת אל-ג'דידה - 22/05/2015

 

כותרת: "קרקאע קורא למוסדות הממשלתיים והאזרחיים לקלוט את האסירים המשוחררים כעובדים"
"ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים עיסא קראקע קרא לכלל המוסדות הממשלתיים והאזרחיים לתת עדיפות לאסירים ואסירים משוחררים במשרות פנויות, וזאת על מנת לאפשר להם להיטמע בחברה ולהתגבר על קשיי החיים לאחר השחרור.
קראקע הזכיר את החלטתה של הממשלה ואת הוראותיו של הנשיא אבו מאזן לתת למשוחררים עדיפות במשרות ציבוריות. זאת, כחלק מההערכה למאבקם ולקורבנותיהם, ומתוך ניסיון להתגבר על האבטלה הגבוהה בשורותיהם"