ראש הממשלה חמדאללה מודיע על מענק שחרור שבקרוב יינתן לאסירים משוחררים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 06/09/2013

 
     "ראש הממשלה [הפלסטיני] ד"ר ראמי חמדאללה אמר כי במהלך הימים הקרובים יינתן תשלום כספי הולם לכיסוי חלק ממענקי השחרור והקנסות הכספיים של האסירים (כלומר, קנסות שקבלו ממדינת ישראל), והדגיש כי סוגיית האסירים, חרותם וזכויותיהם צריכה להישאר בסולם העדיפויות של הממשלה וההנהגה. לאחר שנפגש אתמול עם ראש מועדון האסיר קדורה פארס במשכן ראשות הממשלה ברמאללה בכדי לדון בנושאים רבים הנוגעים לאסירים ובהתפתחויות האחרונות שחלו במצבם, אמר אלחמדאללה כי ייערך דיון בתקנה המבצעת החמישית הנוגעת לאסירים במהלך הישיבות הקרובות של הממשלה, על מנת לאשרה ולהכניסה לפועל. כמו כן, ראש הממשלה ציין כי מענק 'החיים בכבוד' לאסירים המשוחררים מצריך פרסום החלטה מטעם הנשיא מחמוד עבאס למען הסדרת תשלומו, לפי הסעיף החמישי של חוק היסוד הפלסטיני. הוא העיר כי הוא הציג את נושא המענק בפני הנשיא, לקראת לחקיקת חוק שיטפל בנושא."