שר ברש"פ מעניק כמתנה מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטח ישראל
שר החקלאות ברש"פ וליד עסאף העניק במתנה למשלחת של עיתונאים מעומאן מפה מעץ הכוללת את כל שטחי ישראל והרש"פ. על המפה חרוטים דגל פלסטין, וליד המפה מוצגים המילה "פלסטין" וסמל הרש"פ.
אל-חיאת אל-ג'דידה
26/10/2013