"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
01/01/2010