"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתה י"ב"
כותרת: "בריתות צבאיות ומדיניות"

המפה מגדירה את שטחי ישראל כ"פלסטין" ולא מכירה בקיומה של ישראל.

מפה המופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2006, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010