"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ה`"
כותרת: "המפה הפוליטית של העולם הערבי"

"פלסטין" - הכוללת את ישראל - מסומנת בכתום. בנוסף, מצויינת ירושלים כבירת "פלסטין".

המפה מופיה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2004, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010