"חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
טקסט: "זהו על גבי מפת פלסטין את הערין הקדושות הבאות: ירושלים, נצרת, בית לחם וחברון."

"פלסטין" כוללת בתוכה את ישראל - שאינה קיימת במפה זו.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010