"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`
כותרת: "מדינות ערב הגובלות בפלסטין"

האזור הכחול במפה הוא "פלסטין" -וישראל אינה קיימת.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010