"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
כותרת: "כבישים עיקריים בפלסטין"

על אף שהמפה כוללת הן את שטחי ישראל והן את שטחי הרשות הפלסטינית, היא מכונה מפת "פלסטין" - ואינה מכירה בקיומה של ישראל.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010