"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
כותרת: "הנהרות הידועים של פלסטין"

במפה מצויינים "נהרות פלסטין", אך כוללים את הנחלים המצויים בשטחי ישראל בלבד, כמו נחל הקישון ונחל נעמן.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010