אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות הפלסטינית משתמש במפה המוחקת את ישראל
"פלסטין" מוחקת את ישראל באתר הרשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות הפלסטינית (www.pcbs.gov.il). המפה, הכוללת את שטחי ישראל, מופיעה באתר משנת 2008.
01/02/2010