משרד החקלאות הפלסטיני מציג מפה המוחקת את ישראל
http://www.moa.gov.ps
11/07/2010