ילדים בטלוויזיה הפלסטינית מציירים מפות המוחקות את ישראל
תוכנית בטלוויזיה הפלסטינית: "הרימו את קולכם", אודות מחנות קיץ ברשות הפלסטינית.

אורחים: פתחי ק'אדר ממשרד הנוער והספורט, ומוחמד טוואם, מתאם הפרוייקט.
בתוכנית מוצגים ציורי ילדים; הציור שנבחר להקרנה על המסך הוא ציור שבו מפה של שטחי ישראל והרשות הפלסטינית, צבועים בצבעי דגל פלסטין.
אל-דוסתור
01/08/2010