מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (4)
בתוכנית "האישיות היומית" מתמקדת באומן המתמחה בזכוכית.
אחת מיצירות האומנות שלו, המוצגת בתוכנית, היא מפת "פלסטין", נטולת ישראל, שעשויה מזכוכית.
אל-דוסתור
11/07/2010