מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (5)
תוכנית בטלוויזיה הפלסטינית, "במקום עבודתם", העוסקת הפעם במכון "הבנים והבנות" המכוון להעלאת המודעות הלאומית. באחד ממשרדיו נראה פסל עץ של מפת "פלסטין", המוחק את קיומה של ישראל.
אל-דוסתור
08/07/2010