בקליפ מוזיקלי לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מפות המוחקות את ישראל (1)
בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית, "בית הבתים", שודר קליפ מוזיקלי שנקרא "אנו ילדי פלסטין", שבו מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל.
אל-דוסתור
14/05/2010