מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (7)
במרכז תוכנית שבועית ברשות הפלסטינית, "כאן זו פלסטין", מופיעה מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל כולה, כשמעליה מתנוסס דגל פלסטין.
אל-דוסתור
21/02/2010