מהדורת חדשות בטלוויזיה הפלסטינית עושה שימוש במפה המוחקת את ישראל
המפה הופיעה באופן יומיומי במהלך שנת 2004.
אל-דוסתור
22/07/2004