מפתח הקשור למרגלות מפת "פלסטין" מסמל בעלות על הארץ
במשך שנים השתמשה הרשות הפלסטינית במפתחות כסמל לתביעתם על ארץ ישראל.

בקריטקטורה זו, המפתח הנתלה על מפת ישראל מסמל את השאיפה לבעלות על הארץ כולה.

הקריקטורה פורסמה ביום העצמאות של ישראל.
אל-חיאת אל-ג'דידה
15/05/2005