מפתח על מפת "פלסטין" מסמל את הבעלות הפלסטינית על ארץ ישראל
במשך שנים השתמשה הרשות הפלסטינית במפתחות כסמל לתביעתם על ארץ ישראל.

בקריקטורה זו, המפתח מייצג את צינור הנשימה, מפת ישראל [או "פלסטין"] היא הריאות ומסגד אל-אקצא הוא הלב.

טענת הרשות הפלסטינית בשנת 2000 היא כי הבעלות הפלסטינית על ארץ ישראל כולה עודנה בתוקף.
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/05/2000