מודעת בנק הרשות הפלסטינית
אל-חיאת אל-ג'דידה
10/08/2008