מפות ישראל מוצגות תחת דגל פלסטיני בקליפ הלל לעבאס
מפות הכוללות את ישראל כולה מוצגות תחת דגלי פלסטין המסמלים ריבונות על האזור כולו. תמונה זו היא מישיבה של הוועד המרכזי של אש"ף ב-2008.

טקסט על הכרזה:
"אש"ף
המועצה הלאומית הפלסטינית
המועצה המרכזית
23-24/נובמבר/2008
רמאללה, פלסטין"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
21/08/2012