מפה הכוללת את כל שטח ישראל בסמל עיריית ח'אראס
סמל עיריית ח'אראס, הנמצאת במחוז רמאללה, שבו מוצגת מפה הכוללת את כל ישראל.
אל-חיאת אל-ג'דידה
04/09/2012