מפה הכוללת את כל שטח ישראל מופיעה בלוגו
במהלך תוכנית בטלוויזיה הפלסטינית מוצג הסמל של קרן הצדקה הפלסטינית בו יש מפה הכוללת את כל שטח ישראל.
טקסט מתחת לסמל:
שורה ראשונה: "קרן הצדקה הפלסטינית"
שורה שנייה: "צדק חברתי במצוות האל"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
29/07/2012