מפה הכוללת את כל שטחי ישראל על שרשרת של מנחה בטלוויזיה הפלסטינית
מנחת תוכנית בוקר בטלוויזיה הפלסטינית עונדת שרשרת שעליו תליון בצורת כל ישראל.
30/11/2012