מפה הכוללת את כל שטחי ישראל מוצגת כ"פלסטין" בקריקטורה של עיתון הרש"פ
בקריקטורה אסיר פלסטיני נושא על גבו את הנטל של "פלסטין" המוצג ע"י מפה הכוללת את כל שטחי ישראל.

טקסט: "האסירים - גמל המשא"
אל-חיאת אל-ג'דידה
20/12/2012