מפה הכוללת את כל שטחי ישראל מוצגת במשרדו של שר ברש"פ
מפה במשרדו של עיסא קראקע, שר האסירים ברש"פ, מציגה שת שטחי ישראל והרשות הפלסטינית.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
17/02/2013