פרסומי PMW
מדוע נמנע שר הביטחון מלקיים את חובתו על פי דין ולפרסם את דוח תשלומי הרש"פ למחבלים?
Share |

מדוע נמנע שר הביטחון מלקיים את חובתו על פי דין ולפרסם את דוח תשלומי הרש"פ למחבלים?

 
מוריס הירש, עו"ד, 14/02/2021

בצעד חריג ביותר, ורק לאחר שלא נותרה ברירה אחרת, הגיש הבוקר מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" עתירה לבג"צ נגד שר הביטחון. בעתירה ביקש המכון שבית המשפט יחייב את שר הביטחון לקיים את חובתו על פי דין, ולפרסם את הדוח שהוגש על ידו לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני) ובו פירוט הנתונים על סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית (הרש"פ) למחבלים ובזיקה לטרור בשנת 2019.


ביולי 2018 נחקק החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח - 2018 (חוק הקיזוז). בתמצית, חוק הקיזוז מטיל סנקציה כלכלית על הרש"פ בשל מדיניותה לשלם מאות מיליוני שקלים מדי שנה כתגמולים כספיים למחבלים ומשפחותיהם.


על פי החוק, בתום כל שנה אמור שר הביטחון להגיש לקבינט הביטחוני דוח המפרט את תשלומי הרש"פ למחבלים בשנה החולפת (סעיף 3(א) לחוק הקיזוז). לאחר אישור הדוח על ידי הקבינט הביטחוני, סכום השווה להיקף תשלומי הרש"פ למחבלים מוקפא מתוך כספי המיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לרש"פ (סעיף 4(א) לחוק הקיזוז).


החוק מוסיף וקובע (סעיף 3(ד) לחוק הקיזוז), שלאחר אישור הדוח על ידי הקבינט הביטחוני, חובה על שר הביטחון לפרסם את הדוח, וזאת למעט מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה.


הטעמים שעמדו ביסוד קביעת חובת הפרסום היו כפולים:


ראשית, הוטעם כי פרסום הדוח יאפשר למדינת ישראל להציג את הדוח ברבים, וזאת על מנת להדוף טענות של הרש"פ ו/או תומכיה, כאילו מדינת ישראל "גנבה" כספים מתוך כספי המיסים.


עוד הוסבר, שחובת הפרסום נועדה לחייב את השר לנהוג בשקיפות כלפי אזרחי ישראל, ובמקרה הצורך אף לאפשר לציבור בישראל לאתגר את הנתונים בדוח.


מסיבות שלא כאן המקום לפרטן, למרות שדוח שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2019 הוגש לקבינט הביטחוני כבר בשלהי 2019, הרי שהקבינט לא קיבל החלטה סופית לאשר את הדוח אלא בסוף נובמבר 2020 – דהיינו, באיחור של 11 חודשים.


מאז שאושר הדוח על ידי הקבינט הביטחוני, פנה מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אל שר הביטחון מספר פעמים בבקשה שיקיים את חובתו ויפרסם את הדוח. לצערנו, חרף פניות אלה, טרם קיים השר את חובתו. על כן, בלית ברירה אחרת, נאלץ המכון לפנות בעתירה לבג"ץ נגד השר.


יש לציין כי על פי הפרסומים השונים, כאשר אושר הדוח של שר הביטחון, הוחלט להעמיד את סכום ההקפאה על כ-600 מיליון ₪. במילים אחרות, על פי הדוח שהגיש שר הביטחון לקבינט הביטחוני, היקף תשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2019 הסתכם בכ-600 מיליון ₪ בלבד.


מנגד, על פי מחקר שפרסם מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בינואר 2020, היקף תשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2019 עמד על לא פחות מ-669 מיליון ₪. לבינתים, בהעדר פרסום הדוח, אין כל הסבר כיצד ניתנה לרש"פ הנחה בסך כ-70 מיליון ₪, מתוך תשלומיה למחבלים.


ניתן לעיין בעתירה כאן