פרסומי PMW
כמה הוציאה הרשפ על משכורות למחבלים בשנת 2020?
Share |
  כמה הוציאה הרש"פ על משכורות למחבלים בשנת 2020?

  • הרש"פ הוציאה לפחות 512 מיליון ש"ח על משכורות למחבלים אסירים, בשנת 2020
  • 3.25% מתקציבה של הרש"פ ב-2020 הוצאו על תשלומי משכורות למחבלים אסירים ומשוחררים מהכלא.
  • בשנת  2020 הרש"פ ניסתה הסוותה את תשלומיה למחבלים האסירים על ידי העברות כספים לאש"ף בסך מעל למיליארד ש"ח, שמהם 512 מיליון שולמו כמשכורות למחבלים. כמו בשנים קודמות, "מבט לתקשורת פלסטינית" גילה את התרגיל וחושף עכשיו את ההונאה.
  • בשנה של אי-יציבות כלכלית עולמית חמורה, 6.25% מתקציב הרש"פ הועבר אל "מוסדות אש"ף" שאין בהם שום שקיפות כספית.
עו"ד מוריס הירש, איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק, 22/02/2021

מאז תחילת 2020 הרשות הפלסטינית (רש"פ) מנסה להסתיר את רישומי התשלומים שלה למחבלים פלסטינים כלואים ומשוחררים (להלן ייקראו ביחד "המחבלים האסירים"). ב-2018 וב-2019, דוחות הביצוע התקציבי של הרש"פ תיעדו באופן ברור את העברות הכספים של "המשרד לענייני אסירים," שעיקרן היה תשלומים למחבלים האסירים, בסכומים של 502 ו-517 מיליון ש"ח בהתאמה. ב-2020, הסעיף בתקציב הנקרא "המשרד לענייני האסירים" (ששונה בהמשך ל"רשות לענייני אסירים") נמחק ונעלם מדוחות התקציב של הרש"פ. יחד עם זאת, אינספור ידיעות והצהרות של עובדים ובכירים ברש"פ ובאש"ף לאורך שנת 2020, מאשרים כי הרש"פ המשיכה לשלם בשנה החולפת מאות מיליוני שקלים כתגמולי טרור. המסקנה העולה מכך היא שהרש"פ החליטה לשלם למחבלים בדרך עוקפת, כך שלא יהיה לתשלומים האלה כל זכר בספרי התקציב שלה.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בדק את הדוחות הכספיים של הרש"פ לאורך שנת 2020, ויכול עכשיו לדווח היכן התשלומים האלה מוסתרים, ושהסכום שהרש"פ הוציאה על משכורות מחבלים ב-2020 היה לא פחות מ-512 מיליון ש"ח.

המשכורות שהרש"פ שילמה למחבלים בשנת 2019 על ידי המשרד/רשות לענייני אסירים, הועברו להם בשנת 2020 דרך אש"ף. תחת רישום תקציבי בשם "הוצאות מועברות",  העברות הכספים מתקציב הרש"פ לאש"ף נסקו בשנת 2020 ביותר מ-300%, מ-161 מיליון ש"ח ל-673 מיליון ש"ח. הסכום הנוסף שהתווסף להעברות - 512 מיליון ש"ח - הוא הסכום המינימלי שהרש"פ העבירה למחבלים האסירים והמשוחררים בשנת 2020. 

מדוע עשתה הרש"פ את השינוי התחשיבי הזה בשנת 2020?

בתור גוף שמקבל מימון בינלאומי, הרש"פ חייבת בשקיפות כספית מלאה ובפרסום פירוט ההוצאות שלה; ואילו ארגון אש"ף אינו חייב בדיווח על ההוצאות הכספיות שלו לאף אחד. הרש"פ רוצה למנוע מהקהילה הבינלאומית לראות חלק מסעיפי ההוצאות שלה, כמו זה המוצג למטה, ואת "דוח ביצוע התקציב" של  2019 שמראה העברות של 517 מיליון ש"ח למשכורות למחבלים אסירים, תחת סעיף "הרשות לענייני אסירים". (הערה: ה-517 מיליון ש"ח המופיעים בעמודה הימנית הם משכורות המחבלים; וה-619 מיליון בצד השמאלי הם התקציב המלא של הרשות ב-2019).

 

אין זו הפעם הראשונה שהרש"פ מנסה להסתיר את ההוצאה שלה על משכורות למחבלים אסירים. בשנת 2014, ביוזמת "מבט לתקשורת פלסטינית" התקיימו מספר אירועים ודיונים בפרלמנטים אירופאים, ומפגשים עם חברי קונגרס אמריקאים, שבהם נחשפו תגמולי הטרור של הרש"פ. בעקבות אירועים אלו, ולאחר שהגופים התורמים לרש"פ איימו בהפסקת המימון לרש"פ, חדלה הרשות הפלסטינית לשלם לאסירים את משכורותיהם באופן ישיר. היא סגרה את המשרד לענייני אסירים בממשלתה, והעבירה את תשלומי משכורות המחבלים אל גוף חדש שהוקם באש"ף – הרשות  לענייני אסירים. באותו זמן, דו"ח מיוחד שפרסם מכון "מבט לתקשורת פלסטינית"– "הונאת מיליארד הדולר של הרש"פ" – חשף את הניסיון של הרש"פ להונות את הקהילה הבינלאומית, באמצעות שינוי קוסמטי המסתיר את תשלומי הטרור, ודבר זה הוביל לזעם ולגינויים מצד המדינות התורמות.

הטבלה הבאה מציגה את "ההוצאות המועברות" (כלומר התשלומים למחבלים אסירים) של המשרד לענייני אסירים ברש"פ, ושל אש"ף, בין 2014 ל-2020. כאשר הרש"פ סגרה את המשרד לענייני אסירים (העמודות הכתומות בטבלה), עלו "ההוצאות המועברות" באש"ף (העמודות הכחולות) בסכום השווה לסכום ששולם למשכורות המחבלים. ראו את העלייה בעמודות הכחולות בשנים 2015, 2016, 2017 ו-2020, הכוללות את משכורות האסירים. לעומת זאת, בשנים 2014, 2018 ו-2019, המשרד לענייני אסירים ברש"פ שילם את משכורות האסירים באופן ישיר וגלוי. 

 

בשנת 2020, כאשר הרש"פ שוב שילמה את משכורות המחבלים דרך אש"ף ולא באופן ישיר, "ההוצאות המועברות" השנתיות של "מוסדות אש"ף" עלו מ-161 מיליון ש"ח ב-2019, לכמעט 674 מיליון ש"ח ב-2020 – עלייה של 300%!

הוכחה נוספת לכך שהכספים שהועברו מהרש"פ לאש"ף כוללים את התשלומים לאסירים המחבלים, נמצאת, ברישום שעניינו "ההוצאות המועברות" של מוסדות אש"ף המופיע בדוחות התקציב החודשיים של הרש"פ לשנת 2020.

כפי שניתן לראות בטבלה הבאה, "ההוצאות המועברות" לאש"ף מדי חודש, הכוללות את משכורות המחבלים, היו דומות לאורך החודשים ינואר-נובמבר 2020. אך בדצמבר 2020 זינקה ההוצאה בבת אחת, וזאת בהתאם להודעה של הרש"פ שהיא תשלם את משכורות המחבלים האסירים שלושה חודשים מראש.

 

הצורך בתשלום מראש היה נחוץ מאחר שב-30 בדצמבר 2020, נכנסה לתוקפה חקיקה ישראלית חדשה נגד טרור אשר, בין היתר, אוסרת על כל העברה בנקאית שמטרתה תשלום תגמול בגין פעולת טרור. משמעות הדבר היא, שהרש"פ לא תוכל עוד להשתמש בבנקים הפועלים ברש"פ כדי לשלם משכורות למחבלים אסירים או תגמולי טרור אחרים.

מחשש שהיא לא תוכל לשלם את משכורות המחבלים האסירים בחודשים הקרובים, הרש"פ הודיעה ב-27/12, כפי שדיווח מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", שהיא תשלם את משכורות המחבלים לא רק עבור חודש דצמבר, אלא גם תשלם מראש את משכורות ינואר ופברואר 2021.

תקציב מוסדות אש"ף

על פי דוח התקציב של הרש"פ, בשנת 2020 היא העבירה יותר ממיליארד ש"ח ל"מוסדות אש"ף."

 
הרש"פ אינה מדווחת כלל מה המטרה ואיזה שימוש נעשה בכספים המועברים למוסדות האלה. השימוש שהרש"פ עושה ב"מוסדות אש"ף" כאמצעי להימנע משקיפות כספית, צריך להוות מקור לדאגה לכל המדינות התורמות לרש"פ.

ראשית, מכון "מבט לתקשורת לפלסטינית" כבר הראה כי חלק מכספים שהרש"פ מעבירה ל"מוסדות אש"ף" הולכים ישירות למימון ארגונים שהוכרזו על ידי ישראל, ארה"ב והאיחוד האירופאי כארגוני טרור, כמו החזית העממית לשחרור פלסטין (הארגון האחראי לפיגוע ב-2019 שבו נרצחה הנערה בת ה-17 רינה שנרב).

שנית, לא ידוע אילו "מוסדות" אחרים של אש"ף, ולמה הם מקבלים מימון מהרש"פ.

שלישית, רק בשנת 2020, למרות אי היציבות הכלכלית העולמית שנגרמה בגלל מגפת הקורונה, מדינות וגופים בינלאומיים רבים, כמו האו"ם והאיחוד האירופי, נענו באופן חיובי לבקשות של הרש"פ לסיוע כלכלי, ותרמו סכומים השווים למאות מיליוני שקלים. במיוחד בתקופה כזו, יהיה זה הגיוני לצפות כי השקיפות הכספית של הרש"פ תהיה בשיאה. עם זאת, אי-השקיפות הכספית של הרש"פ היתה בשנת 2020 בשיאה! הרש"פ דיווחה כי כלל ההוצאה התקציבית שלה ב-2020 היתה מתחת ל-16 מיליארד ש"ח (לפי דוחות הביצוע התקציבי של הרש"פ). הרש"פ גם מדווחת כי מעל מיליארד ש"ח הלכו ל"מוסדות אש"ף", כלומר יותר מ-6.25% מתקציב הרש"פ הוצא על העברות בלתי שקופות לחלוטין ל"מוסדות אש"ף".

יש לציין כי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" כותב בדוח זה שתשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים היו "לא פחות 512 מיליון ₪" משום שלא כל תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים משולמים באמצעות המשרד/הרשות לענייני אסירים אלא מוסתרים ברישומי תקציב אחרים. על פי תקנת הרש"פ (סעיף 2 (2) להחלטת ממשלת הרשות מספר 23 משנת 2010 "בעניין תקנה לתשלום משכורת חודשית לאסיר") אם המחבל הכלוא נעצר בזמן שהועסק על ידי " מחלקות ממשלתיות, מוסדות רשמיים ומוסדות חצי-רשמיים," אותם גופים נדרשים להמשיך ולשלם את משכורת "עובדיהם", גם אם הם נמצאים בכלא. יתר על כן, הרש"פ מממנת הטבות רבות אחרות למחבלים הכלואים, למחבלים המשוחררים, מחבלים פצועים ולמשפחות של "שהידים" כמו חינוך חינם, ביטוח חינם, טיפול רפואי חינם וכו '. בהתאם, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מדווח כי הרש"פ הוציאה לא פחות מ- 512 מיליון ₪,  על משכורות למחבלים.

מסקנות

מסקנת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" היא שהרש"פ המשיכה לשלם את משכורות המחבלים האסירים בשנת 2020; ושהיא הסתירה את המשכורות בשורה תקציבית תחת השם "מוסדות אש"ף"; וכי סך התשלומים ב-2020 למחבלים אסירים ומשוחררים עומד על 512 מיליון ש"ח לכל הפחות.

המלצת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית"

אם הקהילה הבינלאומית מתכוונת להמשיך לממן את הרש"פ, אסור שהמדינות התורמות יאפשרו לרש"פ להסתיר את החלק המשמעותי הזה בתקציבה, בשורה תקציבית בשם "מוסדות אש"ף" שפעילותם הכספית אטומה לחלוטין. הדרך היחידה שבה המדינות התורמות לרש"פ יוכלו לדעת איזה שימוש עושה הרש"פ בכספים שהיא מקבלת, היא שהן ידרשו כי בדוחות הכספיים הבאים, הרש"פ תפרט מה ולאילו מטרות מיועדים כספי "ההוצאות המועברות" לאש"ף, ומה עושים "מוסדות אש"ף" בכספים האלה. למשל: "העברות אש"ף לארגון פת"ח," או "העברות אש"ף לארגון החזית העממית," או "תשלומי אש"ף למשכורות המחבלים האסירים" וכו'. דבר זה הכרחי לא רק בשביל עיקרון השקיפות, אלא הוא חיוני בשביל לפקח ובסופו של דבר לעצור את עידוד הטרור ומימון הטרור של הרש"פ.