"מתמטיקה חלק א`, כיתה ב`"
מפה המופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2002, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010