"חינוך לאומי, כיתה ב`"
כותרת המפה: "העם הפלסטיני: חלק מהאומה הערבית והמוסלמית"

המפה מגדירה את ישראל כולה כ"פלסטין", ולא מזכירה את ישראל בכלל.

מפה המופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2001, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010