"חינוך לאומי, כיתה א`"
כיתוב מעל המפה: "חברו בין הנקודות, וציירו את מפת פלסטין.
הקווים המקווקווים משרטטים את מפת ישראל והשטחים הפלסטינים.

מפה המופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2002, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010