"מתמטיקה חלק א`, כיתה ז`"
לפי מפה זו, "פלסטין" מורכבת משטחי ישראל והרשות הפלסטינית יחדיו - וישראל כלל אינה קיימת.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2005, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010