"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
כותרת: "ההרים של סוריה רבתי"

במפה מוצגים הרים הממוקמים בשטחי ישראל וברשות הפלסטינית. אך לפי הכיתוב שלצד המפה, ההרים נמצאים ב"פלסטין" - וישראל אינה קיימת.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2003, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010