"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ד`"
במפה מוזכרים שטחי ישראל והרשות הפלסטינית, אך נקראים "פלסטין" כיחידה אחת - וישראל אינה מוזכרת.

המפה מופיה בספר לימוד פךסטיני שיצא לאור בשנת 2003, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010