חינוך לאומי חלק א`, כיתה ד`"
כותרת: "המישורים של פלסטין"

במפה מסומנים מישורים הממוקמים הן בישראל והן בשטחי הרשות הפלסטינית. אך בטקסט ניכר כי מדובר בשטחי "פלסטין" בלבד.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2005, הנמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010