"חינוך לאומי חלק ב`, כיתה ב`"
טקסט: "מטלה: צבע את שטח מדבר הנגב על מפת פלסטין"

במפה זו, מדבר הנגב הוא חלק משטחי "פלסטין" - וישראל אינה קיימת.

המםה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2005, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010