"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
מפה זו מופיעה בספר הלימוד פעמיים:

בפעם הראשונה נכתב בכותרת המפה: "מיקומה של פלסטין ביחס לעולם הערבי."

בפעם השנייה נכתב בכותרת המפה: "מיקומה של פלסטין ביחס לקווי גובה ורוחב"

מפת "פלסטין" מוחקת את קיומה של ישראל.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008 ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010