"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
כותרת: איזורי חורש טבעי בפלסטין"

על אף שבמפה מוצגים שטחי ישראל והרשות הפלסטינית - הרי שהשטח במפה הוא "פלסטין" בלבד.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010