"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
כותרת: "התפרסות אזורי אקלים בפלסטין"

אזורי האקלים המסומנים בכחול מתפרסים על כל שטחי ישראל והרשות הפלסטינית - אך אינם מכירים בקיומה של ישראל, כי אם ב"פלסטין" בלבד.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010