"הגיאוגרפיה של העולם הערבי, כיתה ט`"
במפה מופיע קו מתאר של מדינות המדינות הערביות במזרח התיכון. שטח ישראל כלול בקו המתאר של "פלסטין".

המפה מופיעה בספר לימוד שיצא לאור בשנת 2003, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010