"גיאוגרפיה סביבתית, כיתה ח`"
כותרת: "מיקומו של העולם המוסלמי [ביחס למפת העולם]"

במפה, כל המדינות המוסלמיות נצבעו בכחול. המדינה המכונה "פלסטין", כוללת בתוכה את ישראל.

המפ מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2005, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010