"הגיאוגרפיה של פלסטין, כיתה ז`"
כותרת: "גידולים חקלאיים בפלסטין"

במפה זו כלולים שטחי ישראל ושטחי הרשות הפלסטינית, אך זו נקראית מפת "פלסטין". במפה זו אין הכרה בקיומה של ישראל.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2008, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010