"היסטוריה של הערבים והעולם במאה ה-20, כיתב י"ב"
במפה זו, המתארת את מסלולו של נהר הנילוס, כלולה ישראל במסגרת שטחי מדינת "פלסטין" - ואינה מצויינת כלל.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2006, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010