"גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב"
במפה זו, כלולה ישראל בתוך שטחי מדינת "פלסטין" - ואינה מוזכרת כלל כמדינה במזרח התיכון.

המפה מופיעה בספר לימוד פלסטיני שיצא לאור בשנת 2006, ונמצא כיום בשימוש במערכת החינוך.
01/01/2010