ראש עיריית יריחו במשרדו לצד מפה המוחקת את ישראל
אל-חיאת אל-ג'דידה
23/08/2007