יאסר ערפאת מניף מפה המוחקת את ישראל
אל-דוסתור
29/04/2004