על גבי כרזה המופיעה בבית ספר מתנוססת מפה המוחקת את ישראל
01/05/2003