משרד ההקדשים (לענייני דתות) מציג מפה המוחקת את ישראל
לצד מפת "פלסטין", שאיננה מכירה בישראל, מופיע הסבר אודות "חוזה עומר". חוזה שהסדיר, לפי מסורת האסלאם, את החופש הדתי של תושבי ירושלים תחת שלטון האסלאם.

http://www.pal-wakf.ps/portal/index.php
11/07/2010